top of page

Villkor

Nedan följer de villkor vi tillhandahåller när det gäller både uthyrning och försäljning. Det är viktigt att notera dessa.

KÖPVILLKOR

 

BETALNING:

 

Vid beställning av ett objekt skall en handpenning/första förhöjda avgift på 20% av köpeskillingen betalas in till BG 5521-8697 (undantag för de som valt att finansiera leasing hos Svea Bank, då första förhöja avgift betalas direkt till Svea Bank).

 

Resterande summa faktureras 10 dagar innan beräknad leverans.

Hela köpeskillingen/resterande belopp om skall vara säljaren tillhanda senast vid dagen då objektet lämnar säljaren för leverans.

För de som valt att finasiera objektet via en av våra samarbetspartners Svea Bank eller Wasa Kredit överlåter vi efter levererat objekt det som rör finansiering, till våra partners. Vid eventuella frågor eller funderingar kring fakturor, avtal eller annat som berör finansiering, ber vi er att kontakta den aktuella partnern.

 

 

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH PÅMINNELSEAVGIFT:

 

Dröjsmålsränta utgår med referensräntan på +8%. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut om 60 SEK

 

 

HANDPENNINGENS FÖRVERKANDE:

Om köparen häver avtalet före leverans på annan grund än eventuellt avtalsbrott från säljaren, som har väsentlig betydelse för köparen, skall erlagt handpenning anses förverkad.

LEVERANSVILLKOR:

LEVERERAS TILL KÖPAREN

Transport av köpeobjektet sker enligt ”DPU – Deliverd at place unloaded” (Incoterms 2020) till plats och bestämmelseort. Transport av köpeobjektet från säljaren till köparen ombesörjs av säljaren, men bekostas av köparen.

Priset på transport faktureras med 95kr /mil (på den totala milen).

 

KÖPAREN HÄMTAR OBJEKTET HOS SÄLJAREN

 

Köparen hämtar köpeobjektet hos säljaren enligt ”Ex Works” (Incoterm 2020).

 

 

LEVERANSFÖRSENING:

 

Om säljaren finner det sannolikt att säljaren inte kan hålla avtalad leveranstid, skall säljaren utan dröjsmål skriftligen meddela köparen detta. Orsak samt beräknad ny leveranstid skall även meddelas.

Om leveransförsening beror på händelse som anges under ”Force Majeure”, skall avtalad leveranstid förlängas med den tid som anses skälig.

 

 

GARANTI:

 

Nytt köpeobjekt överlåts med den fabriksgaranti som våra leverantörer tillhandahåller, från den dag då köpeobjektet levererats.

 

På all ny utrustning och maskiner lämnar vi 12 månaders servicegaranti. Det innefattar att vi tillhandahåller full garanti på produkten. Vi ser till att produkten repareras (av servicetekniker på plats), alternativt ber er skicka produkten till oss för felsökning och reparation (vi ombesörjer frakten). Garantin gäller endast för varor som levererats inom Sverige.

Garantin täcker inte förlust av inkomst eller andra följdskador.

Vi prioriterar serviceärenden i turordning, men strävar efter att lösa alla problem så snabbt och enkelt som möjligt.

Alla reparationer sker under vardagliga öppettider, mån-fre 07–17.

Vi erbjuder ej lånemaskiner.

 

Garantin täcker ej självförvållande skador, så som felaktig anslutning, bristande underhåll eller rengöring, eller annan skada som anses vara handhavandefel.

Anses produkten ej omfattas av garantin vid felsökning, står köparen för alla kostnader som uppkommit vid servicen.

 

Förslitningsdelar omfattas inte av garantin.

 

Begagnade köpeobjekt säljs i befintligt skick, utan någon form av garanti, om inget annat avtalats.

 

 

UNDERSÖKNING OCH REKLAMATION:

 

När köpeobjektet (gäller nytt objekt) har överlämnats till köparen skall denne undersöka varan så snart omständigheterna medger det. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om köparen inte meddelar felet till säljaren inom 8 dagar från leverans.

 

FORCE MAJEURE:

 

Säljaren och Köparen är inte ansvariga för fel, dröjsmål eller förlust som beror på händelser som parterna inte råder över.

Inte heller som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga, eller som medför uppfyllandet av förpliktelsen som inte är ekonomiskt försvarbar.

 

TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG:

 

En eventuell tvist i anledning av detta avtal som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, skall enligt svensk lag avgöras i allmän domstol med Helsingborgs Tingsrätt som första insats.

bottom of page